neden-otomasyon.jpg

Neden Otomasyon?

Enerji Kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde, sürdürülebilir bir dünya için tasarrufun önemi hızla artmaktadır. Enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli bileşenidir. Gelişmiş ülkelerde enerji verimliliğinin anlamı, verimli kullanım sonucu elde edilen en az maliyetli enerjidir.

Dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında yer almak ve ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir şekilde devam ettirmek isteyen bir Türkiye, enerji tüketimindeki hızlı artışa rağmen enerji yoğunluğunu sürekli düşürmek zorundadır.

Tags: otomasyon akıllı ev akıllı ev sistemleri

Continue reading

aydinlatma-otomasyonu.jpg

Aydınlatma Otomasyonunun Önemi

Aydınlatma Otomasyonu ile, Gün ışığından mümkün olduğunca daha fazla fayladanılarak, Gereksiz aydınlatmanın önüne geçilebilmektedir.

Aydınlatma Otomasyonu sadece ihtiyaç halinde aydınlatmaları açar veya kapatır. Böylece maximum tasarruf sağlanırken, minimum işletme giderleri ortaya çıkar ve doğal kaynakların kullanımı da azalmış olur. Binaların boyutları gözetilmeksizin; Sadece Aydınlatma Otomasyonu ile bile %20 - %40 arasında Tasarruf etmek mümkündür. Aydınlatma Kontrol Yöntemleri Teknik olarak ikiye ayrılır.

Tags: otomasyon aydınlatma otomasyonu aydınlatma otomasyonu nedir

Continue reading

aydinlatma-tasarrufu.jpg

Doğru Aydınlatma Yöntemleri?

Modern Binalarda; binanın yapısı ve kullanım amacına göre Aydınlatma ihtiyaçları değişiklik göstermektedir.

Ofisler, Fabrikalar, Alışveriş Merkezleri vb. alanlarda aydınlatma linye sayıları fazla olduğu için; Sistemleri yönetmek de oldukça zor olabilir. Bu sebeple Aydınlatmanın doğru ve ihtiyaca yönelik yönetimini Aydınlatma otomasyonu Sağlayabilmektedir.

Tags: aydınlatma yöntemleri doğru aydınlatma nedir

Continue reading

network-nedir.jpg

Network Nedir?

Bilgisayarların ve benzeri sistemlerin haberleşme ve paylaşım amacıyla bağlandığı yapıya Network adı verilir.

Genellikle cihazlar birbirlerine kablo ile bağlanırlar. Bunun yanında cihazları bağlamak için radyo sinyallerini kullanan kablosuz bağlantılarda yapılabilir.

Tags: network nedir network network cihazları

Continue reading