neden-otomasyon.jpg

Neden Otomasyon?

Enerji Kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde, sürdürülebilir bir dünya için tasarrufun önemi hızla artmaktadır. Enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli bileşenidir. Gelişmiş ülkelerde enerji verimliliğinin anlamı, verimli kullanım sonucu elde edilen en az maliyetli enerjidir.

Dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında yer almak ve ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir şekilde devam ettirmek isteyen bir Türkiye, enerji tüketimindeki hızlı artışa rağmen enerji yoğunluğunu sürekli düşürmek zorundadır.

2011de yayınlanan “Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanılmasına Yönelik Yönetmelik”te enerji yönetimi ile ilgili önemli maddeler ve yaptırımlar bulunmaktadır.

Belirtilen genel ve stratejik alt hedeflere ulaşılabilmesi için, ülke genelindeki bilinçlendirme faaliyetlerinin kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülmesi; idari ve kurumsal altyapıların güçlendirilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Binaların boyutları gözetilmeksizin; Sadece Aydınlatma Otomasyonu ile bile %20 - %40 arasında Tasarruf etmek mümkündür.

Tags: otomasyon akıllı ev akıllı ev sistemleri