network-nedir.jpg

Network Nedir?

Bilgisayarların ve benzeri sistemlerin haberleşme ve paylaşım amacıyla bağlandığı yapıya Network adı verilir.

Genellikle cihazlar birbirlerine kablo ile bağlanırlar. Bunun yanında cihazları bağlamak için radyo sinyallerini kullanan kablosuz bağlantılarda yapılabilir.

Network Temelleri Nelerdir?

Local-area network (LAN) Kapalı bir alandaki görece az sayıda cihazın birbirine bağlandığı networkdür.

LAN için birçok topoloji mevcuttur. Bunlardan başlıcaları :

>Halka Topolojisi Mesajların tek bir yönde ilerlediği ve cihazların kapalı çevrim oluşturduğu bağlantıdır.

>Yıldız Topolojisi Tüm cihazların bir noktadan bağlandığı ve tüm mesajların gönderildiği bağlantıdır.

>Bus Topolojisi Tüm cihazların bir hatta bağlandığı ve mesajların çift yönlü aktarıldığı bağlantıdır.

Metropolitan-area network (MAN) Büyük şehirler arasındaki haberleşme bağlantıları MAN ile adlandırılır.

Wide-area network (WAN) Büyük coğrafi alanlar arasındaki haberleşme bağlantıları WAN ile adlandırılır.

Sıklıkla LAN üzerinde özel bir cihaz LAN ile diğer Networkleri bağlamak için kullanıldığında bu cihaza gateway adı verilir.

Bir çok network’ün birbirine bağlandığı yapı günümüzde internet olarak adlandırılmaktadır.

Internet service provider (ISP) Kişilerin ve kurumların internet bağlantısını sağlayan şirketlerdir.

WAN oluşturmak için uzak mesafelerdeki LAN lar birbirine bağlanır

Bir bilgisayarın yada network’ün internete bağlanmasını sağlayan bir çok yöntem vardır

>Telefon Modem çevirmeli modem olarak bilinir, telefon hattı üzerinden analog olarak bilgi gönderilen yapının ismidir.

>Digital Subscriber Line (DSL) telefon hattı üzerinden dijital olarak bilgi gönderilen yapının ismidir.

>Kablo Modem Koaksiyel kablo üzerinden TV sinyalleri ile birlikte bilgi sinyallerinin gönderildiği yapıya verilen isimdir.

Tags: network nedir network network cihazları