Enerji Kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde, sürdürülebilir bir dünya için tasarrufun önemi hızla artmaktadır. Enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli bileşenidir. Gelişmiş ülkelerde enerji verimliliğinin anlamı, verimli kullanım sonucu elde edilen en az maliyetli enerjidir.

Dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında yer almak ve ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir şekilde devam ettirmek isteyen bir Türkiye, enerji tüketimindeki hızlı artışa rağmen enerji yoğunluğunu sürekli düşürmek zorundadır.