Aydınlatma Otomasyonu ile, Gün ışığından mümkün olduğunca daha fazla fayladanılarak, Gereksiz aydınlatmanın önüne geçilebilmektedir.

Aydınlatma Otomasyonu sadece ihtiyaç halinde aydınlatmaları açar veya kapatır. Böylece maximum tasarruf sağlanırken, minimum işletme giderleri ortaya çıkar ve doğal kaynakların kullanımı da azalmış olur. Binaların boyutları gözetilmeksizin; Sadece Aydınlatma Otomasyonu ile bile %20 - %40 arasında Tasarruf etmek mümkündür. Aydınlatma Kontrol Yöntemleri Teknik olarak ikiye ayrılır.

Enerji Kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde, sürdürülebilir bir dünya için tasarrufun önemi hızla artmaktadır. Enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli bileşenidir. Gelişmiş ülkelerde enerji verimliliğinin anlamı, verimli kullanım sonucu elde edilen en az maliyetli enerjidir.

Dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında yer almak ve ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir şekilde devam ettirmek isteyen bir Türkiye, enerji tüketimindeki hızlı artışa rağmen enerji yoğunluğunu sürekli düşürmek zorundadır.